Felanmälan

PH Konsult & Förvaltning handhar felanmälan och jour inom Danielssons Fastigheter.


Icke akuta fel anmäls dygnet runt via

https://www.phforvaltning.se/felanmalan/

eller vardagar 07:00 - 16:00 via telefon 0455 – 61 92 05.


Akuta fel som kan leda till följdskador eller som kan innebära fara för liv eller egendom anmäls dygnet runt via telefon till 0455 – 61 92 05.